...

2012/07/27

| UDALA | Tokiko Gobernu Batzrodea. Ekainaren 13a eta 20a

Laudioko udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak egingo duen ohiko bileran aztertu den gai-zerrenda.

Orden del dia de la sesión de Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de Laudio.


2012ko Uztailaren 13a - 13 de julio de 2012


Tokiko Gobernuko 2012-06-29ko 23. Akta eta 2012-07-06ko 24. Akta onartzea.
Aprobación de Actas de Junta de Gobierno Local nº 23 de 29-06-12 y nº 24 de 06-07-12.
2.- (1      Kontratazio Mahaien osaketa.- Tokiko Gobernu Batzarra Kontratazio organo legez.- Alkatetzaren proposamena.
Composición de las Mesas de Contratación.- Junta de Gobierno Local como órgano de contratación.- Propuesta de Alcaldía.

Modificación de lo representantes del Grupo político municipal PP en la mesa de contratación:
- Titular: D. Alvaro Ruiz Cuesta
- Suplente: Doña Paula Cuesta García.

3.- (197   ARESBI.- Ordaintza, 2011n egindako jarduerengatik, zor zaien diru-laguntza zatia.- Alkatetzaren proposamena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.
ARESBI.    Abono pendiente de subvención por actividades de 2011.- Propuesta de Alcaldía, a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Bienestar Social, Cooperación y Salud.
4.- (198)      Suziri-Jai Laudioko Jaiak Koordinakundea.- San Roke Jaietan ekintza ezberdinak antolatzeko diru-laguntza ematea.- Alkatetzaren proposamena, Kultura, Kirola eta Jaiak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.
Suziri-Jai Laudioko Jaiak Koordinakundea.- Concesión subvención para organizar diversas actividades en Fiestas de San Roque.- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Cultura, Deportes y Festejos.
5.- (199)     Herriaren Pelotazale Elkartea.- 2012ko Gardeako Jaietan Txapelketa antolatzeko diru-laguntza ematea.- Alkatetzaren proposamena, Kultura, Kirola eta Jaiak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.
Sociedad Pelotazale Herriaren.- Concesión subvención para organizar el Torneo Fiestas de Gardea, 2012.- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Cultura, Deportes y Festejos.
6.- (200) Altzarraten Kultura-Espazioa eta Areto Erabilera-Anitzaren inguruko Urbanizazaio Proiektua aldatzeko proposamena.- Alkatetzaren proposamena.
Propuesta de modificación del Proyecto de Urbanización del entorno del Espacio Cultural y Sala Polivalente en Altzarrate.- Propuesta de Alcaldía.
Galde-eskeak / Ruegos y Preguntas.


2012ko Uztailaren 20a - 20 de julio de 2012Tokiko Gobernuko 2012-07-13ko 25. Akta onartzea.
Aprobación de Actas de Junta de Gobierno Local nº 25 de 13-07-12.
2.- (20      Andaluziar Etxea.- 2012ko ekainaren 8, 9, eta 10 egunetan zehar antolatutako XXVII. Herrietako Kultura Jaialdirako diru-laguntza osagarria.- Alkatetzaren proposamena, Kultura, Kirola eta Jaiak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.

Casa de Andalucía.- Subvención complementaria para el XXVII Festival Cultural de los Pueblos celebrado durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2012.- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Cultura, Deportes y Festejos
3.- (2     Herriaren Pilotazale Elkartea.- 2012 urteko Neguko Txapelketa antolatzeko dirulaguntza ematea.- Alkatetzaren proposamena, Kultura, Kirola eta Jaiak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez
Sociedad Pelotazale Herriaren.- Concesión subvención para la organización del Torneo de Invierno año 2012.- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Cultura, Deportes y Festejos
4.- (20  Rakatapla AKGE.- San Prudentzio jaietan XXV. Barraskiloak saltsan prestatzeko lehiaketa eta dastaketa egiteko diru-laguntza kitapena onartzea.- Alkatetzaren proposamena, Kultura, Kirola eta Jaiak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.
R.C.G. Rakatapla.- Aprobación liquidación subvención para organizar el XXV Concurso y degustación de Caracoles en Fiestas de San Prudencio.- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Cultura, Deportes y Festejos.
5.- (2     2012 urtean San Roke Musika Elkarteko musika emanaldien zerbitzua behin betiko esleitzea (ekaina-abendua).- Alkatetzaren proposamena, Kultura, Kirola eta Jaiak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.
Adjudicación del servicio actuaciones musicales año 2012 de la Agrupación Musical San Roque (junio-diciembre).- Propuesta de Alcaldía a través de la Concejalía Delegada Adjunta al Area de Cultura, Deportes y Festejos.
6.- (20  Udal lizentzia eskaera igogailua ipintzeko Jose Arrue 9an, Jabeen Erkidegoak aurkeztuta.- Alkatetzaren proposamena.
S      Solicitud de licencia municipal para instalación de ascensor en Jose Arrue 9, presentada por la Comunidad de Propietarios.- Propuesta de Alcaldía.
7.- (2    Vallehermoso División Promoción, SAUk aurkeztu duen Motxotekalen 24 etxebizitza, trasteleku eta garaje eraikitzeko udal lizentziaren 4. luzapen eskaera.- Alkatetzaren proposamena.
        Solicitud de 4ª prórroga de licencia municipal para edificación de 24 viviendas, trasteros y garajes en Motxotekale, presentada por Vallehermoso División Promoción, S.A.U..- Propuesta de Alcaldía.
8.- (20    Obra lizentzia eskaera Patricia Bilbao, 1tik 11rako eraikinak eraberritzeko, Visesak aurkeztua.- Alkatetzaren proposamena.
S      Solicitud de licencia de obras para reforma de edificios en Patricia Bilbao, 1 a 11, presentada por Visesa.- Propuesta de Alcaldía.
9.- (2      Mendekotasun eraginak sorrarazten dituzten Ostalaritza-Establezimenduen kokapenari buruzko Udal Ordenantza indargabetzeko edo baliogatzeko Hirigintza Araudia aldatzeaari buruzko Plan Berezia.- Hasierako onarpenaren proposamena.- Alkatetzaren proposamena.
Pl     Plan Especial sobre alteración de Normativa Urbanística para derogación de la Ordenanza Municipal para la Ubicación de Establecimientos de Hostelería que generan efectos aditivos.- Propuesta de aprobación inicial.- Propuesta de Alcaldía.
10.-     
H             Antolamenduko Plan Orokorraren Berrikuspenaren eta Baterako Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Azterlanaren Erredakziorako aholkularitza-kontratua amaitutzat jotzea udalak atzera-egiteagatik”.- Behin-Betirako kontratuaren gaitzezpenaren akordioa.- Alkatetzaren proposamena.
Contrato de consultoría de redacción de revisión del Plan General de Ordenación Urbana y estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental.- Aprobación definitiva del acuerdo de desistimiento del contrato.- Propuesta de Alcaldía.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkin bat

HARREMANETARAKO INPRIMAKIA / FORMULARIO DE CONTACTO

Izena

Helbide elektronikoa *

Mezua *

| BIDEO | THE LAND OF THE BASQUES - ORSON WELLES

|ALKARTASUNA FUNDAZIOA| PENTSIO DUINEN EUSKAL SISTEMA PUBLIKO BATEN ALDE

| BIDEO | AGIRRE LEHENDAKARIA KATALUNIAN